Hlavní strana PS Svratka

O nás

Naše klubovna

Oddíly

Modrý šíp
Klub dobrodruhů
Tábory

Kachlička 1999
Kachlička 2000
Kachlička 2001 Kachlička 2002
Fotogalerie

Kontakty

Klub dobrodruhů

při 45. PS Svratka

Jaká byla

Kachlička 2002

fotky z akce najdete zde

  Byl dejme tomu únor a plánovalo se pod čí záštitou vyrazíme na letošní tábor. Vítězili námořníci. To tady dlouho nebylo. Pak se dolaďovalo jak to bude přesně. Medvěd neměl moc času a tak zvolil dobu současnou a velmi neurčitou. Kokos dodal archeologické hledání a pak už stačilo v jedné reklamě uvidět logo "Lovci pokladů" - a bylo rozhodnuto Lovci pokladů se vydají do oblasti La Kachly pátrat po zapomenutých pokladech. A jak to probíhalo k tomu vám zde ukáži pár střípků z lodního deníku a něco málo střípků ze záhybů šedé kůry mozkové.

Lodní deník Lovců pokladů z LA KACHLY 2002 6.7.2002

Po 1,5 hodině jízdy jsme se začali vibalovat. Pak jsem hráli hry. Vedoucí začali vybírat toaletní papír, zbilé jídlo a utěrky. Pak jsem šli dělat táborák a hrát divadlo co jsme si nacvičili. Pak už jenom spaní a večerka.
                                                                                                                                                              J…

Když kola autobusu zabrzdila před táborovou branou. Začali se všichni rozpomínat na dny, tady prožité, nebo začali přemýšlet, jaké to dny budou. Hned po vylodění začalo velké rojení. Všichni si chtěli zabrat nejlepší stan atd. Když byly kufry ve stanech, začalo každoroční přenášení krajinek z náměstíčka za jídelnu.
                                                                                                                                                Chameleon

V tu dobu panovalo dusno v jídelně, kde probíhalo jednání a losování o budoucích týmech snů. Rozjížděla se plotna v kuchyní a zabydlovala se po stěnách celotáborová hra. (Medvěd) a jak dopadlo rozdělování - zústalo to na vedoucích. Potom jsem se přesunuli do trojúhelníku, kde byli rozsazení vedoucí. My děti mladší !!! jsme bloudili od jednoho k druhému a plnili nesplnitelné úkoly. Až jsme úkol splnili, tak jsme se k vedoucímu posadili a v táboře sešikovali do skupinek. Vznikly opět čtyři družinky : Meerwolfs, Rezavá kotva, Černý perly a Zholanick. Barvy : Červená, žlutá, modrá a zelená.
                                                                                                                                               Chameleon

Ty družinky (lodě) se srozumitelnými názvy pro Medvěda vytvořily jednu flotilu a ti druhé druhou. Pod kapitánským můstkem, na kterém stál kapitán lodi se svým lodivodem, se shromáždili lodní elévové. O rozepře mezi kapitány lodí dbali admirálové. V noci nastoupili první noční hlídky. To jsme ještě netušili, že se nočním hlídkám nepodaří dohlídat celou noc. Bylo tam letos nějak moc ospalců.
                                                                                                                                               Medvěd

Máme na táboře už skoro roční Barču, docela se jí daří. Námořníci jí nosí zbytky. Pan "Správce" - Tatínek? - jí myje na potoce, kterému se řada lidí raději pro jeho teplotu kousek nad bodem mrazu raději vyhne. Zkoušíme na ní, zda voda v rybnících je vhodná pro táborovou posádku, zda podlaha v jídelně je dost čistá a jiné věci. Máme tady PSOUNA - tedy Šakalice tady má psouna. Je to něco mezi syslem a svištěm, žije to v Americe. Bodování úklidu kajut : Vzhledem k tomu, že jsme se dostali na lodě, které vždy tíhly k pořádku, jsme vyhlásili boj nečistému a neřádnému. 9 to měl být vrchol. 6 již pěkná kajuta. Bohužel na táboře byl asi založen námořní letecký klub, do kterého nevstoupilo pouze sedm námořníků : Michal Kreutzer, Marťan Kebek, Oliva, Moňa - Bořek, Mončičák, Týna, Chameleon a marod Aneta. Na devítku dosáhli - Moňa - Křoví, Katka Matoušková, Oliva. Katka Matoušková a Oliva poté co zjistili, že 10 a nošení na rukou od Medvěda se dá získat pouze něčím navíc, uklidili okolí stanu, pod stanem, vytřeli podlážku, ozdobili kajutu květinou a na závěr nechali kajutu za pomocí Kokosa deratizovat lodním motorem s nasazením vlastního života. Pak už jenom čekat, že ani po nadzvednutí stanu se neobjeví žádná nepořádnost a deset 10 je tam. Medvěd nezodpovědně nechal poslední bodování na lapiduchovi, který mezi nejlepší vyzdvihl i Mončičáka, ale jo zaslouží si to.

  7.7.2002
Ráno jsme se vzbudili za příjemného crchlání trubky. Bylo krásně jasno, což není na Kachle obvyklé. … hráli první hru. Běhali jsem po lese a kreslili si malby na skalách. Při tom nás ale honili děsivé příšery. … Po poledňáku se téměř všichni šli koupat do nedalekého rybníku - Kachlička. Pak se hrála dost akční hra, při níž nezůstala na nikom suchá nitka. Celí promočení jsme šli škrábat brambory, abychom měli co jíst. Hurá poprvé jsme vyhráli, ale kvalita tomu trochu chyběla. Po skvělé večeři, kterou jsme si téměř udělali se hrála dosti stupidní hra. Bylo už skoro tma a my jsme běhali po lese a sbírali lístečky a z nich skládali slova. …
                                                                                                                           (Moňa - Křoví - Bořek stavitel )

10.7.2002
Ráno jsme byli opět vzbuzení nechutným pokusem někoho hrát na trubku. … A hurá na přepad města Humpolce. Dočerpat (přečerpat) zásoby jídla a sem tam i nějakých bodů. .. a medvěd nám zadal nezbytné úkoly :
1) sehnat co nejvíce obrázků lodí
2) sehnat člověka, který vypadá, mluví, chová se nebo má cokoli společného s kapitánem Cookem
3) Sehnat věci, co se pojí s cestami kapitána Cooka
4) Najít pomník nejznámějšího rodáka z Humpolce a opsat si, co je na něm napsáno
5) Sehnat co nejvíce kýblů ( vedoucí je asi zapomněli koupit) (ty zrzavá kotvo - to jste zničili při službě, když jste se rvali o kýble, kdo jich víc nanosí plných vody z potoka do barelů - já vám říkal, že tolik pracovat nemusíte)
6) Jméno učitele, co napsal 1.časopis pro mládež
7) Jméno 1.právničky v Čechách a 1.úřednice (notářky) v Evropě.
Takže jsme měli co dělat. … opustili město Humpolec … doplazili se na kopec, kde stojí zřícenina Orlík, a šli těch pár zbylých gotických kamenů oblézt. Z vrchu byl krásný pohled na míle daleko. … Večer někteří chystali dřevo a jiní s Cvrkem, Peťou a Járou modelovali z hlíny takový roztomilý příšerky (např.: tučňák, sova, delfín, člověk..). Skvělej den jsme zakončili ohněm (na malým ohništi).
PS: Průběh hlídek najdete v "Lodním deníku nočních hlídek".
                                                                                                                                               asi Týna

Již čtvrtý den lodní morálku decimovalo slunečné počasí, koupání a dostatek jídla. Medvěd prosí místní šamany o tradiční tichomořské počasí, které by nahnalo vítr do plachet, orosilo tváře námořníků vodní tříští a v skrytých koutech vyrostly kamarádky hub - plísně. a …. Náš tábor byl informován hasiči o blížící se bouřce s vichřicí. Raději jsme se proto uklidili do jídelny, kde jsme hráli písničkový maratón . Objevilo se jen pár blesků a tak jsme se roztrousili do stanů.
                                                                                                                             (Chameleon & Verča)

Vedoucí dostali půl hodiny předem z kontrolního stanoviště přesné zprávy o počasí dle satelitních snímků ( děkujeme Chmelíkovým) a mohli se vrhnout do oblíbené činnosti - vykopávání stružek a příkopů, stavbě hrází a napínání plachet. V jidelně kromě zpěvu probíhalo sázení o podíly, zda se strhne bouřka, jak velké budou kroupy, a černí humoristé uzavírali závěti jak naložit s jejich podíly na poklad. Nic moc se však nekonalo a tak Medvěd vešel opět do spojení se šamany. Byl založen deník nočních hlídek. Admiralita byla překvapena, že se psalo hodně, ale i tím co se psalo. Někteří pro samé psaní zapomněli na hlídání, či dokonce na střídání. Dokonce se vytvářely noční kluby pisatelů deníku. A to tak, že svou poradou budily tábor.

11.7.2002 - čtvrtek
Večer to vypuklo po nástupu kapitáni nabízí posádkám přeskupení se na průzkumné čluny a vyrazit v širý oceán. Jako každoročně jsou tři možnosti Valcha, Lipnice a Plačkov pro nejmenší, ale rok od roku se tam hlásí větší a větší táborníci. Osádky výprav ustanoveny. Oheň dohořívá. Mraky se stahují a mizí a stahují a mizí … Průzkum nedigitalizovaných mořských oblastí.

12.-14.7.2002 - pátek až neděle.
Plačkov - Odchod z tábora v 15.30 hodin (tichomořský čas ukazuje o trochu víc - prostě jste to nestihli jako ostatní - zase bude míň podílů na dražbu pokladu) … cesta do Zdislavic .. občerstvení v potravinách … Plačkov .. kde jsme si dali zmrzlinu, limonádu, brambůrky atd. … postavili stany, rozdělali oheň a udělali jídlo. Potom následoval večer, který jsme strávili ve spacáku u ohně. (po tom kolik jste toho snědli je to lepší varianta trávení večera )
                                                                                                                                               Tom Coufal
Sobota - …vzbudili a šli na snídani. .. vykoupat .. usušit .. šli do okýnka něco koupit. Potom Káťa se Šakalem dělali polívku (gulášovou). Když jsme jedli tak Káťa se Šakalem odešli do okýnka si taky něco koupit. Když přišli tak nám řekli abys me si zbalili. … byla bouřka …Rupík řekl, přijdou děcka z Valchy .. postavěli jsme stany a přístřešky. .. dělali jsme Verči copánky ..
                                                                                                                                                Mončičák
Při průzkumu bylo zjištěno : Pomník věnovaný obětem 1. a 2.sv.válce. Přírodniny : Cituji Roberta " Je tu asi 2500 stromů, všude hodně šišek a nějaký trávy. Je to tady samej pařez. Jakási voda pochybnýho původu. Je tady louka a dvě starý …. (dále je text dosti nečitelný vzhledem k náročnosti průzkumu a zdatnosti průzkumníků)
                                                                                                                                               Radek
Neděle - vstávali jsme asi v 9.20. Jedli jsme. Asi v 10.00 pujdem se vikoupat. Potom půjdeme do tábora. Odpočinem si, vibalíme si věci. .
                                                                                                                                               Mikeš
Expedice dodala plánek tábořiště jiné skupiny táborníků u Plačkova.

Valcha - posádka nezanechala žádné zprávy z průzkumu. Předala plánek tábořiště a cennost z průzkumu (blýskavý kámen)

Lipnice - Seznam členů : Peťa, Kuba, Pulec, připojí se Vláďa a Marcela. Z posádky: Veverka, Ivoš, Sova, Katka, Oliva, Gabča. Pátek - vyrazili jsem po obědě asi ve 3 hodiny. Peťa nám zkontroloval stany a vzhůru na Leštinu! Na Leštině se zastavujeme každý rok, protože je kolem silnice u ní několikakilometrová třešňová alej. Peťa některé z nás vysadil na strom a my tam asi hodinu pojídali třešně. Když už jsme všichni byli přecpaní Peťa nás učil jak se orientovat v mapě. Nejdřív nás to naučil a pak nám z toho zadal úkoly. Za chvíli jsme pokračovali na Čejov. V polovině cesty jsme se zastavili .. další úkol ..azimut a vzdálenost .. my určit místo. Magda, přezdívkou Oliva, se Sovou tam museli jen s mapou dojít. Sova to zvládl, ale Magda odbočila dřív, než měla a trochu zabloudila. Naštěstí se rychle našla a pokračovali jsme k Wolkerovu pomníku, kde jsme chtěli tuto noc přespat. Došli jsme tam celkem v pohodě a celou dobu jsme zpívali. Nacystali .. spaní .. ohniště .. dřevo … pruty.. chystali špízy. Konečně jsme si je začali opékat, když v tom dorazili Vláďa s Marcelou. Asi za čtvrt hodiny odešli pro kanistr, který jsme zapomněli. Když byly špízy hotové, opatrně jsme je vybalili z alobalua začali jsme jíst. Byly výborné !! .. spát..
Sobota - ráno jsme vyrazili na Lipnici. .. k hradu ..Protože bylo půl dvanácté a vystoupení Verbířů bylo až ve dvě udělali jsme si polévku a šli do památníku Jaroslava Haška. na hradě hra na postřeh .. pak sedli na lavičku a .. vystoupení Verbířů ( šermířská skupina). Bylo vážně super. Hrozně jsme se při tom bavili, protože hodně vtipkovali. Trvalo hodinu, … prohlídka hradu. Když jsme si prohlíželi hradní záchod - jen tak mimochodem, kadibudky jsou lepší, protože to lidem v podhradí nepadá na hlavu - rozpršelo se a to dost silně. .. vyčasilo se a párkrát vysvitlo slunko .. došli k lomům .. Hrozně jsme se těšili, ale zklamal nás jen ten rokový festival na hradě, který k nám doléhal jako řev a dunění. … výborné jídlo rýže s masem, ..
Neděle - výborné jídlo nudle na sladko .. hry .. balení spěch do tábora - se zpěvem v půl sedmé. (a mám vás - podíly dolů - palubní rozkaz zněl - návrat mezi 17.-18.00 hodin.)

La Kachla - mateřský přístav opuštěn. Zůstává Medvěd, Terka a Fučík. Samozřejmě pan Správce, kdyby bylo potřeba nějaké evakuace. Máme tady PSOUNA, ale jinak než má být, olizuje nohu pana Správce, zatím co jeho "kurník" zeje prázdnotou. Má zuby. Lov je napínavý. Kbelík a tvrdý karton. Moc se to psounovi nelíbí a kouká na nás nevrle přes kbelík. Je zpátky. Díra opravena. Psoun se vesele směje na Medvěda, až mu jsou vidět zuby a jemně s nimi klepe o sebe. Při tom mu radostí vstává srst a ocásek dává nahoru celý krásně roztažený. To mu už zůstává a do konce tábora takto zdraví Medvěda. Medvěd a Fučík lítají po kraji, každý sám a pořád něco kopou, že by hledali poklady? Čtu "Deník nočních hlídek" . Proč? Protože ho čtou skoro všichni. Opravdu se ho "zmocnili" Týna, Chameleonek, Verča, Nika, Robert a Radek. Skupinka, která .. cituji : "to jsme zase my s velkým M. Žádný pubertální mouchy tu nejsou. …" Mají neotřelý vztah k přírodě : "Hmyzáci už domutovali. Leží tu na stole a třepou nožičkama. ("Aerobic?" - "Ne, BIOLIT.") … Opaluje se tu jeden komár … Zase přemýšlíme, jestli mu máme urvat nohu, křídlo, hlavu nebo ho dorazit celýho … nebo ho taky nechat žít, což by asi bylo mnohem horší. … 2:19 hod. Mega, giga hlídka končí. Můry už nejsou v pubertě. Hm však taky žijou jen pár dní. No u nás to asi tak rychlý nebude. … My jsme prostě jenom veselý holky. … Honzo, buchty vzaly roha. Takže to byl pohled na noční život velkých "holek". A co ti malí človíčkové? Co zažívají v noci oni? … Martin a Michal " Padala jedna hvězda a letělo pět letadel. .. Ivo, byla zima zpívali ptáčci, vylézalo slunko. … Hlídka7:00-8:30 - Katka a Magda : Půl hodiny jsme neslyšeli nic jiného než šplouchání vody na ostrov a pár elévů, plavčíci spali. .. přijela veliká zásobní loď, vystoupil z ní ostrovan a my od něho převzaly zásoby potravin. (Doufáme, že jsme udělali správně). To si piště, že jo. Bez nich by jsme zašli na kurděje a scvrklej žaludek. / Lukin a Šnek : .. tábor jsme obešli podruhé a skoro u brány jsme potkali malililinkatou žabičku, potom bylo všude ticho … potom jsmeviděli někam běžet Moniku L. a Anetu. Šli jsme za nima…. / Dan Ziman a Tomáš Rada : Letadlo leti na dovolenou! .. na hlídce jsem viděl ježka. Malem sem ho rozšlápl gdybich neuhl. .. / A jak nás hlídali velcí kluci ( tedy text je upraven vypuštěním výrazů vhodných pro otřelé námořníky, tím pádem se značně zkrátí a věnuje se podstatě duše nočního hlídače ) : Mistr Robert : Bojíme se, bojíme se, bojíme se … okolo je to nebezpečné … bojíme se o … Radek vypadal jako … když sme ho budili ….. bojíme se obejít tábor … tři holky .. chtěli Coufala … přišel Medvěd a oslabil nás o Coufala, bojím se strašně se třesu, je tu obrovské napětí, bez Coufala to nezvládám. Pokouším se s ním spojit telepaticky, nejde to. !!.. bojím se … konec hlídky. …. o den později .. Fakt výborný - mám hlídku. Kvůli tomu, že se vedoucím zamanulo kontrolovat stany i večer. (Však oni to ještě pořádně schytaj).

15.7.2002 pondělí
Po snídani jsme hráli hru s přístavama. Běhali jsme od 1 k 2 (a 3 a 4) a sbírali zboží. Na cestě však pobíhali znepřátelení kmenové, kterým jsme se museli vyhýbat. Unavení a vyhládlí jsme se doploužili na oběd. .. pochodovali jako nemocní ke kiosku u kempu … šli i koupat … turnaj v ufobalu .. nakonec jsme hráli noční hru " oheň ". (Chameleon…ek - je zde i nakreslená ) Tak já vám popíšu jak vypadá nakreslenej Chameleon (líp než když spadne do bažin) je to čára na konci jejíž 1 a 3 čtvrtiny jsou vztyčeny na obě strany od čáry kolmice o velikosti jedné čtvrtiny čáry, na konci kolmice vycházejí třemi směry úsečky dlouhé jednu devítinu čáry a to tak, že střední pokračuje ve směru kolmice a okrajové jsou vychýleny o 45 stupňů na obě strany. Nyní na konci čáry udělejte kružnici o průměru ve velikosti jedné čtvrtiny čáry. Ve vzdálenější polovině kružnice od čáry jsou umístěny dva body (puntíky) symetricky k pomyslnému prodloužení čáry tak, aby se nedotýkaly kružnice. Úplně na závěr vztyčíme z kružnice úsečku v délce jedné čtvrtiny čáry na opačné straně než je ke kružnici napojena čára a to tak, že tato úsečka za kružnicí pokračuje ve směru čáry. Z konce této úsečky, který se nedotýká kružnice, vztyčíme dvě úsečky o velikosti jedné osminy čáry a to tak, že se symetricky od pomyslného pokračování úsečky odklánějí o 45 stupňů. No a to je vše. Pokud máte nakresleno - zašlete Medvědovi. Tak a teď už jste se na lodní deník úplně .. zapoměli. Jsem zvědav co budete vědět za týden, měsíc či na příští Kachle. Jak jsem zjistil někteří malí z posádky lodí zde jsou již po páté. Budete se dohadovat, kdy jste celou dobu mokli, kdy se naposledy událo to a to.

18.7.2002 - čtvrtek
Ospalé probouzení - to chce šok. Na palubním rozkaze se objevuje jediné heslo " RAZÍTKÁČ". Neznalí se těší na výlet po okolí. Znalí věci hledají Terku - lodního lapiducha - a přesvědčují ho o svých potížích. Zděšení panuje i mezi nezasvěcenou admiralitou. Lodní kuchyně vedená Honzou vydává celodenní stravu 2 rohlíky a cibuli pro loď, posádky se balí , pláštěnky, stany jsou po úklidu opět uvedeny do stavu bouře - a to je pastva pro Medvěda - Posledních 20 minut do startu. Kapitáni Kokos, Peťa, Rupík a Cvrček se trumfují. "Já jdu do HavlBrodu to je třicítka." "My do Pelhřimova to je o chlup víc" Děti chytá děs. " My s naší lodí stihnem obojí." Odchází se do trojúhelníku, aby se zjistilo jak to chodí na lodi v lodní mašinérii. Prostě admirál žere kapitána, kapitán plavčíka, pozor na žraloky , ty může zneškodnit jen rybář. Hlavně abychom rychle zjistili kdo je poklad. Odehráno a podle pořadí se vyráží na "razítkáč". Celkem zvesela, proto to neradi zastavujeme a vracíme se k plánovanému programu, který má volnější charakter. Vždyť zítra příjde ostrovní náčelník La Kachly a dle misionáře by něco mohl vědět o našem pokladu. Vyhlášení olympiády - 14 disciplin a jedna královská "Okolo La Kachly".
Podrobněji v kronice - něco navíc a něco tam nebude. Chcete-li doplnit - - máte možnost, budu rád, že v tom nejsem sám.
                                                                                                                                               Medvěd

Webmaster
Návštěvníci od 8.3.2000